Dansk PersonTransport til Transportens Dag 2019
På DIs årlige traditionsrige Transportens dag, der blev afholdt den 25. september, blev der sat fokus på grøn transport.
26 september 2019

Dagens tema for DI Transports medlemmer og de mange gæster var klar: Hvordan kan vi levere en intelligent grøn omstilling, der både reducerer klimapåvirkningen og leverer høj mobilitet for personer og varer.
Transportminister Benny Engelbrecht var en af dagens talere og lagde vægt på vigtigheden af, at der bliver indgået en bred politisk aftale blandt så mange partier som muligt, der sikrer investeringer i infrastruktur og mobilitet.

Aftalen skal have fokus på grøn og klimavenlig transport med afsæt i regeringens ambitiøse mål om at nå en C02-reduktion på 70 procent i 2020.

Dagen bød også på debat mellem tre af Folketingets transportordførere: Susanne Zimmer (Alt), Thomas Jensen (S) og Kristian Pihl Lorentzen (V). De tre ordførere fik undervejs i debatten indspark fra bl.a. to af Dansk PersonTransports medlemmer, nemlig Astrid Donnerborg fra Aarhus og Horsens Taxa og Jens Bo Jacobsen fra Arriva, der fortalte, hvordan de to virksomheder allerede i dag leverer til en grønnere transport.

Direktør for forretningsudvikling Jens Bo Jacobsen fremhævede tre af Arrivas initiativer:

1) DriveNow
2) Udskiftning af havnebusserne til el-drift i løbet af 2020-21
3) Omlægning af linje 2A til eldrift.

Til spørgsmålet om, hvad den største barriere er for den grønne udvikling, anførte Jens Bo Jacobsen sammensætningen af udbuddene.
”Det er meget vigtigt, at operatørerne og det offentlige har en stor grad af dialog, når udbuddene skal sammensættes i forhold til grøn drift af fx busdriften” fortalte Jens Bo Jacobsen.

Partnerskab med det offentlige var også en vigtig pointe fra Aarhus og Horsens Taxas adm. direktør Astrid Donnerborg.
”Vi har bl.a. indgået et partnerskab med en af de kommuner, som vi har kontrakt med omkring, hvordan vi bedre kan samkøre borgerne, så vi sparer på kørte kilometer og dermed C02-forbruget” fortalte Astrid Donnerborg.

Derudover opfordrede Astrid Donnerborg politikere til at se på udbygning af langt bedre infrastruktur af ladestandere, ikke mindst dem, som kan hurtigoplade taxierne, udvikling af flere brintstationer, samt tilskudsordning til indkøb af C02-neutrale taxier.