Dansk PersonTransport til møde med teknik- og miljøborgmester
Dansk PersonTransport mødtes onsdag den 27. november med Københavns teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen for at diskutere en række sager, som har stor betydning for turistbusserne i centrum af København.
28 november 2019

Københavns Kommune med teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen i spidsen har et ønske om at begrænse trafikken med turistbusser i Middelalderbyen og i området omkring Amaliehaven. Det ligger endnu ikke fast præcist, hvordan eller hvornår begrænsningerne skal føres ud i livet, men det er hævet over enhver tvivl, at det bliver mere besværligt for turistbusserne visse steder i byen. Det gælder eksempelvis serviceringen af de hoteller, der ligger indenfor Middelalderbyen, samt muligheden for at transportere turister rundt mellem de forskellige attraktioner.

Dansk PersonTransport var mødt op med en række ønsker og løsningsforslag til borgmesteren og hendes embedsmænd, der skal udføre planerne i praksis. Det drejede sig blandt andet om forslag til en praktisk løsning omkring Ved Stranden, hvor de forskellige turistbusoperatører i dag har af- og påstigning til havnerundfarten. Ved det nuværende oplæg fra forvaltningen vil det ikke længere være muligt, og det vil besværliggøre turisternes færden rundt i København. En mulig løsning, som borgmesteren lyttede interesseret til, er en skærpet miljøzone på udvalgte steder i byen, så forureningen reduceres, men flowet af turister fortsat kan opretholdes.

Et andet vigtigt punkt at få afklaret på mødet var kommunens planer i området omkring Amaliehaven. Der kommer ifølge kommunen til at ske noget på strækningen i Toldbodgade inden sommeren 2020, men har endnu ikke lagt sig fast på den endelige løsning. Dansk PersonTransport præsenterede forskellige løsningsmodeller, som de tilstedeværende embedsmænd noterede.

Endelig fik Dansk PersonTransport tilsagn om at komme med i følgegruppen til den handlingsplan for transport af turister i København, som skal udarbejdes i 2020.

Borgmesteren lyttede til vores ønsker og indvendinger i forhold til praktikken ved de forskellige skitserede mulige løsninger, men kom ikke med nogen direkte tilsagn om, at vi ville få vores ønsker opfyldt. Københavns Kommune har imidlertid traditionelt været samarbejdsvillige og fundet løsninger på de praktiske udfordringer, som vognmændene har stået med, og det, håber vi også, bliver tilfældet denne gang.