Dansk Persontransport i Altinget: Turistbusser udsættes for svindel og social dumping
Turistbusser skal inkluderes i lovgivning på cabotageområdet på linje med godstransport. Ellers fortsætter lovløse tilstande i branchen med underbetalte udlændinge og momssvindel, mener Michael Nielsen, direktør i Dansk Persontransport i debatindlæg i dagens Altinget.
25 september 2019

‘Transporterhvervet er et erhverv, som er hårdt ramt af social dumping. Sagerne om underbetaling i godserhvervet har givet anledning til nedsættelse af både en arbejdsgruppe samt et lovforberedende udvalg.

Hvad der måske er lidt mindre kendt i den brede befolkning er, at problemet er lige så stort inden for turistbuserhvervet.

Cabotage på busområdet fungerer ved, at en udenlandsk bus kører ren indenlandsk kørsel med turister i Danmark.

Buscabotage er lovligt, men i modsætning til godsområdet, hvor der er lagt en begrænsning på tre ture inden for maksimalt syv dage, så er der på busområdet ingen begrænsning på antallet af ture, og tidsbegrænsningen er sat til cirka to til tre måneder uden at være nærmere defineret.

I praksis betyder det, at der ikke er nogen begrænsning.

Sort kørsel og manglende kontrol
Vi har i Dansk PersonTransport over en periode på tre år registreret de udenlandske busser, som vores medlemmer har observeret ved turistattraktioner og busparkeringspladser rundtom i landet, men primært i København.

Dermed har vi kunnet konstatere, at en meget stor del af busserne befinder sig permanent i Danmark, hvilket for os vil sige mere end en måned og i mange tilfælde mere end tre måneder.

Tilbage i 2017 viste vores første optælling, at der var 371 udenlandske busser i København hen over sommeren. I 2018 var omfanget fordoblet, og i år er det igen steget, så vi i 2019 har observeret 1.200 udenlandske busser, der praktisk talt opholder sig permanent i Danmark.

Et andet faktum, som vi har kunnet konstatere er, at under halvdelen af de udenlandske busser er momsregistrerede, hvilket i praksis betyder, at de kører sort kørsel.

Det er Skattestyrelsen, som står for kontrollen, og de har ligesom de udenlandske vognmænd fordoblet indsatsen fra 2018 til 2019. Hvilket vil sige, at de har udført to kontroller i 2019 mod en enkelt i 2018.

Med så blidt et kontroltryk er der ikke noget at sige til, at momsunddragerne fortsætter ulovlighederne. Set fra min stol, hvor vores medlemmer bliver underbudt af konkurrenter, der både snyder og bedrager, er det frustrerende, at der ikke er nogen håndhævelsesmulig cabotagelovgivning på området, og at den lovgivning der så er, ikke bliver håndhævet i forhold til momsregistrering.

Et tredje faktum er, at de udenlandske chauffører bliver betalt efter hjemlandets lønniveau, på trods af at de opholder sig mere eller mindre permanent i Danmark. Det betyder lønninger i omegnen af 35-40 kroner i timen eller cirka 7.500 kroner om måneden.

Det er social dumping, som vi som samfund ikke kan være tjent med. Konsekvensen er, at chaufførerne i månedsvis overnatter i bussen og kun en sjælden gang får et hvil på et vandrerhjem eller lignende.

Konkurrence på lige vilkår
Heldigvis ligger løsningerne lige for.

For det første ønsker vi en mere restriktiv cabotagelovgivning gerne tilsvarende den, der eksisterer på godsområdet. Dernæst skal det sikres, at udenlandske chauffører, der kører cabotage i Danmark, skal aflønnes på niveau med danske overenskomster på persontransportområdet, når kørslen foregår i Danmark.

Det er samme løsning, som DA og FH har foreslået på godstransportområdet, så vi forventer blot at være inkluderet i den løsning, som det lovforberedende udvalg forhåbentligt snart kommer op med.

Endeligt ønsker vi en reel håndhævelse af lovgivningen. Det være sig momslovgivning, kravet om registrering i registeret for udenlandske tjenesteydere (RUT), at kontrol af miljøzoneregler og cabotagerestriktioner bliver overholdt, samt naturligvis en håndhævelse af et eventuelt fremtidigt krav om løn på overenskomstmæssigt niveau.

Hvis disse løsninger bliver implementeret og håndhævet, vil der være konkurrence på lige vilkår. Det vil vi hilse velkommen i stedet for i dag, hvor udenlandske busselskaber underbyder på baggrund af social dumping og regulær momsunddragelse.’