Dansk PersonTransport er en del af regeringens klimapartnerskab
Regeringen har indgået i alt 13 klimapartnerskaber med erhvervslivet, og det blev i dag præsenteret af statsminister Mette Frederiksen (S) ved et pressemøde.
13 november 2019

Regeringens målsætning om, at Danmark skal nedbringe sin udledning af drivhusgas, er ambitiøst og vil kræve løsninger, som ikke kendes på nuværende tidspunkt.

Ifølge regeringen skal Danmark skal tage internationalt lederskab for den grønne omstilling, og det skal gøres på en måde, hvor job, velfærd, eksport og konkurrenceevne samtidig understøttes.
Som led heri har regeringen besluttet at etablere klimapartnerskaber inden for erhvervslivets sektorer. Derfor er Dansk PersonTransport blevet inviteret med i klimapartnerskabet for Landtransport.

Hvert klimapartnerskab får til opgave at udarbejde en køreplan, som viser vejen for sektorens CO2-reduktioner frem mod 2030, og hver sektorkøreplan forventes at indeholde:

  • Foreløbige reduktionsambitioner og 2030-vision
  • Tiltag, som sektoren selv kan foretage for at reducere udledningerne
  • Barrierer og rammevilkår for yderligere drivhusgasreduktion og grøn konkurrenceevne.

Formand for klimapartnerskabet for Landtransport er Jens Bjørn Andersen, adm. direktør i DSV Panalpina. Anne Kathrine Steenbjerge, adm. direktør i Ancotrans, og Martin Danielsen, adm. direktør i Schou-Danielsen, deltager også i partnerskabet for at drive arbejdet med den grønne omstilling. Herudover deltager følgende erhvervsorganisationer: Dansk Erhverv, Special-foreningen for Logstik Danmark (SLD), Dansk Transport og Logistik (DTL), Danske Speditører, Dansk Industri, Dansk Banegods, Danske Havne, Dansk PersonTransport (DPT) og International Transport Danmark (ITD).

”Vi er glade for at være inviteret til at være en del af klimapartnerskabet for Landtransport, for vi mener, at vi har masser at bidrage med, når det kommer til grønne løsninger indenfor den samlede persontransport. Vi ved, hvilke problematikker, som vognmændene allerede har oplevet i forbindelse med den igangværende grønne omstilling af persontransporten, og derfor er det vigtigt, at vi kan være med til at påvirke den politiske dagsorden på området,” siger Michael Nielsen, Adm. Direktør i Dansk PersonTransport.