12.02.2019

Brønderslev Kommune


I Brønderslev Kommune er der mulighed for parkering med busser på Brønderslev Busterminal, 4 stk., i det sydøstlige hjørne af busterminalen. Derudover er det i Brønderslev muligt at holde ved Brønderslev Hallen.

I Dronninglund er det muligt at holde ved Dronninglund Skole på den yderste del af parkeringspladsen.

Desuden fremgår det af Brønderslev Kommunes bekendtgørelse at:

Biler hvis tilladte totalvægt overstiger 3500 kg (lasbiler, busser og lignende) i tidsrummet 19-06 ikke må parkeres:

1) på veje i boligområder eller på andre veje og pladser, hvor der forefindes beboelse inden for en afstand af 100 m, medmindre der findes særligt afmærkede/anviste pldser for sådanne køretøjer, og

2) på veje hvor der i henhold til færdselslovens bestemmelser ved skiltning er fastsat en højere tilladt hastighed end den i byzoneområde gældende.

Uden for ovennævnet tidsum må sådanne køretøjer ikke parkeres i mere end 4 timer.

Hele Brønderslev Kommunes bekendtgørelse kan læses her.