01.09.2022

Brobizz til Europa lukkes, her kan du se alternativerne

Eurobizz udgår fra Brobizz A/S produktsortiment fra den 1. december 2022.


Bizz til Europa også kaldet Eurobizz udgår fra Brobizz A/S produktsortiment fra den 1. december 2022. Alle medlemmer der benytter denne tjeneste skal derfor returnere deres Bizz til Europa til Brobizz, så de har den i hænde senest 30. november.

Som alternativ til Eurobizzen, kan man benytte følgende leverandører, der leverer samme produkt som Eurobizzen:

  • Telepass (Italien)
  • Total (Frankrig)
  • Eurowag (Tjekkiet)
  • Axxès
  • Eurotoll
  • Toll4Europe
  • Tolltickets GmbH