31.01.2019

Sektor for rutekørsel


I rutesektoren arbejdes der primært med at sikre de bedst mulige vilkår for den kollektive bustrafik. En løbende dialog med trafikselskaberne om rammebetingelserne i udbud og kontrakter samt den daglige drift er væsentlig. Bussen er i dag det mest benyttede transportmiddel i den kollektive trafik, men potentialet er langt fra udtømt. Løbende forbedringer af fremkommelighed for busserne, reduceret rejsetid, bedre information og service skal være med til at sikre endnu flere kunder. Det er også muligt med indførelse af Bus Rapid Transit at give bustrafikken endnu et boost, hvor fremkommelighed, komfort, synlighed af den kollektive trafik i bybilledet og byudvikling går hånd i hånd. 

Arbejdsopgaver for 2019

  • Bustrafikken kan og skal trække et væsentlig læs for at nedbringe klima- og miljøbelastende emissioner fra persontrafikken. I takt med, at busserne udskiftes skal vi have nye og bedre teknologier ind, men ved at arbejde målrettet med at få flere passagerer i den kollektive bustrafik, når vi allerede langt.  
  • Selvom selvkørende bustrafik utvivlsomt bliver en del af fremtiden, er chaufførerne i mange år endnu vores væsentligste ressource. Vi aftaler i fællesskabet med arbejdsmarkedets parter deres løn- og arbejdsvilkår, men der er også brug for trafikselskabernes medvirken til at sikre, at det daglige job som buschauffør er sundt, sikkert og attraktivt. Det gælder både vedvirksomhedsoverdragelse samt køre- og vagtplanlægningen. 
  • Bremser, bremsekontrol, udsyn i busserne og ikke mindst nødudgange er emner, som vi opretholder en løbende dialog med Færdselsstyrelsen, politiet, synsvirksomhederne og andre samarbejdspartnere om. 
  • Nærhed til medlemsvirksomhederne er vigtig. Også i 2019 kommer vi til at afholde flere ERFA-møder for medlemmer på både Sjælland og Jylland / Fyn. Kontakt dit lokale medlem af rutesektorudvalget, hvis du har emner du ønsker taget op.