Ændring af procedure for EPT-tilladelser ved 9. lodtrækning
Fra og med 9. lodtrækningsrunde vil ansøgere om tilladelser til nulemissionsbiler kun deltage i lodtrækningen om de 50 tilladelser, som er reserveret til nulemission.
03 januar 2020

Som noget nyt vil ansøgere om tilladelser til nulemissionsbiler ikke deltage i lodtrækningen om de 75 tilladelser til konventionelle biler med det antal lodder, som ikke bliver udtrukket i forbindelse med lodtrækningen om de 50 nulemissionstilladelser.

Det vil heller ikke være muligt for ansøgere om tilladelser til nulemissionsbiler at blive udtrukket til ventelisten for de almindelige tilladelser.

De øvrige forhold i forbindelse med 9. lodtrækning forbliver uændrede, da der fortsat trækkes lod om 50 tilladelser til nulemission og 75 tilladelser til konventionelle biler. Ansøgning om tilladelse til nulemissionsbiler og ansøgning til almindelige tilladelser skal fortsat indsendes på Færdselsstyrelsens blanket via virk.dk.