Ændring af afstandskrav i kollektiv transport
Med den gradvise genåbning af samfundet pr. 6 april har Transportministeriet ændret retningslinjerne for afstand i den kollektive transport.
29 marts 2021

Transportministeriet har henstillet til, at trafikselskaberne fra 6. april begrænser belægningen i busserne til højst omkring 70 procent belægning. Afhængigt af indretningen af busserne svarer det cirka til, at der kan være siddende på alle sæder, og at halvdelen af ståpladserne kan anvendes.

For så vidt angår skolebusser gælder pr. 6 april ikke længere en opfordring om halv belægning, men at man kan lempe denne begrænsning efter behov. Der opfordres dog til højst at køre med fuld sædebelægning i skolebusserne, idet det således bør tilstræbes, at der ikke er stående i skolebussen.

For så vidt angår flextrafikken opfordres trafikselskaberne og kommunerne til at indrette flextrafikken under hensyn til hvilke grupper, der transporteres, således at der eksempelvis kan tages hensyn til særligt sårbare, og i øvrigt opfordres kommunerne til at koordinere på tværs af kommuner og med trafikselskaberne.

Alle øvrige anbefalinger og retningslinjer om ekstra rengøring, kommunikation til passagerne mv., ligesom der samtidig opfordres til løbende udluftning i busserne. Desuden er reglerne for værnemidler såsom mundbind i kollektiv transport mv. fortsat gældende.

På baggrund af ovennævnte anbefalinger gælder følgende pr. 6. april:
For rutetrafikken, har trafikselskaberne reduceret kapaciteten i busserne til 70 pct. så der kan være passagerer på samtlige sæder og halvdelen af ståpladserne.

For flextrafikken følger trafikselskaberne de operationelle retningslinjer indgået mellem TID og DPT fra 25. maj 2020. Retningslinjerne vil blive meddelt fra det enkelte trafikselskab direkte til operatørerne.  Kontakt jeres aftalepart, hvis der skulle være tvivl.

For turistbusser og togbusser anbefales, at man følger ovennævnte retningslinjer fra Transportministeriet, hvilket betyder, at man kan anvende alle sæder.

For specialkørsel og visiteret kørsel udbudt af en kommune, henstiller Transportministeriet til, at kommunerne også følger de nye retningslinjer fra Transportministeriet.

Alm. taxikørsel er som udgangspunkt ikke omfattet af afstandskravene.