Coronavirus

|08.04.2020

Accountor: Folk læner sig op ad os

Accountor, DPT’s associerede medlem, hjælper mange af vores medlemmer med at finde fødderne igen, efter coronakrisen har rullet over dem. Her fortæller deres adm. direktør om de mest almindelige spørgsmål


Lige nu har Accountor 7-8 medarbejdere i gang på fuldtid med at hjælpe virksomheder med at få et overblik og hjælp til at ansøge hjælpepakkerne i forbindelse med coronakrisen.

Karsten Heiselberg, adm. direktør for Accountor, fortæller, at de allerede nu har hjulpet og hjælper mange af vores medlemmer. Størsteparten er taxi-virksomheder, men der er også busselskaber fra hele landet. Nogle henvender sig for information og rådgivning, andre vælger at få Accountor til at hjælpe dem hele vejen igennem, da der alligevel også skal en revisor-erklæring på, før hjælpepakkerne kan søges. I det store hele oplever Accountor et behov for at læne sig op ad rådgivere.

Hjælp til hjælpepakker
Det er alle tre hjælpepakker, der bliver søgt ved hjælp af Accountor, men det er primært hjælpepakken til de små virksomheder og den til kompensation for de faste udgifter, de har brug for hjælp til at søge, da rigtigt mange har valgt at benytte hjemsendelsesaftalerne. Det er primært taxivognmænd, der (også) søger lønkompensation, da de typisk ikke er organiserede i lige så høj grad som busvognmændene og derfor ikke kan benytte sig af hjemsendelsesaftalen.

De mest typiske spørgsmål Accountor får drejer sig om definitionen på faste omkostninger, og hvordan man beregner sit tab i procent. Et problem ved definitionen af faste udgifter har blandt andet været, at reglerne har ændret sig lidt, f.eks. var afskrivninger ikke med, men det er de nu. Samtidigt har det været svært for deres kunder at gennemskue, hvilken periode de skulle regne deres omsætningstab ud fra. Det er med spørgsmål som disse, Accountor kan gå ind og vejlede i de enkelte sager.

Kæmpebehov
Den øgede strafferamme for coronarelateret kriminalitet har gjort, at ansøgere til hjælpepakkerne er ekstra påpasselige med at opgive de helt rigtige oplysninger og ikke komme til at gøre noget forkert. Her understreger Karsten Heiselberg ”Man kan kun få kompenseret sine reelle tab”.

”At vi kan beskæftige 7-8 mand med det her viser et kæmpebehov for at kunne læne sig op ad vores rådgivere. Og jeres medlemmer skal bare tage fat i os – vi har også åbent her i påsken”, afslutter Karsten Heisenberg.

Kontakt Accountor på +45 44 34 50 00 eller skriv en mail til corona@accountor.dk

Læs mere om Accountor og deres tilbud til DPT’s medlemmer her