220 mio. kr. til sårbare samt ældres oplevelser betyder mere transport
En række danske organisationer får i alt 220 mio. kr., som skal bruges til oplevelser for sårbare og ældre. I mange tilfælde vil der være behov for transport af udsatte børn eller ældre grupper frem til oplevelserne. Det kan komme danske turistbusvognmænd til gavn.
19 april 2021

Et flertal i Folketinget fordeler en halv milliard kroner til organisationer, kommuner og regioner.

Organisationerne skal blandt andet anvende midlerne i oplevelsesindustrien, så de udsatte grupper herunder mennesker med handicap og sårbare ældre, får betalt kultur- og oplevelsestilbud. Derudover er det sikret, at der via den pulje også kan betales for befordring til eksempelvis udsatte familier/ældre/bofællesskaber og lignende, der ikke har midlerne til transport.

Organisationer som Røde Kors, Ældre Sagen, Dansk Folkehjælp, Danske Handicaporganisationer og Red Barnet har alle modtaget 22 millioner i direkte tildeling, som skal bruges til oplevelser og aktiviteter. Organisationerne skal i den kommende tid til at organisere disse ture, så det kan være en god idé som vognmand at tage kontakt til de lokale afdelinger af de tidligere nævnte organisationer.

Her kan du se alle de organisationer, som har modtaget midlerne direkte.