Kom til møde om en fremtid med smart mobilitet
TØF inviterer i samarbejde med Kollektiv Trafik Forum til et arrangement, der omhandler trafikselskabernes fremtidige virke i en fremtid med smart mobilitet, såsom Mobility as a Service (MaaS) og selvkørende busser.
Til kalender

Til mødet vil forskeren Claus Hedegaard Sørensen fra svenske K2 – Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik, Lund, Sverige deltage. Claus har afdækket nordiske trafikselskabers roller og strategier i en fremtid med smart mobilitet. Til dette gå-hjem-møde introducerer han kort K2 og vil dernæst præsentere anbefalinger fra et aktuelt forskningsprojekt.

Ud over det faglige input vil TØF også gerne ønske glædelig jul og sørger selvfølgelig for lidt godt til ganen i den anledning.

Tilmeld dig her.

Program:

Velkommen
v/ Morten Brønnum Andersen

Oplæg om trafikselskabers roller, strategi og samarbejde i en fremtid med smart mobilitet
v/ Claus Hedegaard Sørensen fra svenske K2 – Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik

Kommentarer og spørgsmål til rapporten
v/ Trine Wollenberg – vicedirektør Dansk PersonTransport
v/ Anette Enemark – mobilitetschef, Movia

Spørgsmål og debat

Afrunding, julegodter samt tak for i dag
v/ Morten Brønnum Andersen