Møde i hovedbestyrelsen
Lukket arrangement for de respektive bestyrelsesmedlemmer.