Møde i ERFA-gruppen
Lukket møde for de respektive medlemmer af gruppen.