Til kalender

ISO 45001 er en international standard for arbejdsmiljøledelse. Standarden bruges og efterspørges af flere og flere busselskaber.

Ledelse og medarbejdere skal arbejde sammen for at sikre et godt arbejdsmiljø. Reduktion af arbejdsulykker, godt indeklima, hensyn til medarbejderne og et godt psykisk arbejdsmiljø kan fremmes ved hjælp af et arbejdsmiljøledelsessystem som ISO 45001.

Standardens krav og vejledning er et værktøj til at sætte jeres arbejde med arbejdsmiljø i system og sikre, at I løbende kontrollerer jeres arbejdsmiljø samt evaluerer og forbedrer jeres indsatser.

Målgruppen er medarbejdere og ledere hos busselskaber og busvognmænd;

  • Der er certificerede efter arbejdsmiljøledelsessystemet ISO 45001:2018
  • Der ønsker at blive certificerede efter arbejdsmiljøledelsessystemet ISO 45001:2018
  • Der står overfor en konvertering til arbejdsmiljøledelsessystemet ISO 45001:2018

Prisen pr. kursus for deltagelse og forplejning er 1.700 kr. ekskl. moms. Beløbet vil blive opkrævet af alle tilmeldte efter kursets afvikling, også hvis man tilmelder sig uden at deltage eller melde afbud. Undervisere er Mette Heide, akademiingeniør (miljø) Cert. Executive Coach Lead auditor hos QHSE og Lars Rasmussen, chefkonsulent hos Rasmussen Rådgivning.

Der er tilmeldingsfrist den 21. februar 2020 og et begrænset antal pladser. Vi forbeholder os ret til at aflyse, såfremt kurset ikke har det nødvendige antal deltagere for at gennemføre.

Du kan læs mere om kurset og tilmelde dig her

www.conferencemanager.dk/arbejdsmiljo45001

Bemærk, at tirsdag den 17. marts 2020 gennemføres samme sted et kursus i miljøledelse – ISO 14001. De to kurser gennemføres uafhængigt af hinanden og kræver særskilt tilmelding og betaling.