IRU World Congress
Den globale brancheorganisation for vejtransport, IRU, afholder verdenskongres i Berlin. Kongressen bliver bl.a. besøgt af forretningsledere, ministre, myndigheder, internationale organisationer og innovatører.