Bestyrelsesmøde i taxisektoren
Lukket arrangement for de respektive bestyrelsesmedlemmer. Konstituering af bestyrelsen.